Mange praktikpladser og praktikgaranti sikrer uddannelse til alle

Praktikpladssituationen er god. Antallet af praktikpladser er på et højt niveau

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der er indgået 32.291 praktikpladsaftaler de seneste 12 mdr. på erhvervsuddannelserne eksklusiv social- og sundhedsuddannelserne.

Derved ligger antallet af praktikpladser på årsbasis - på trods af finanskrisen - fortsat på et historisk højt niveau på over 32.000 praktikpladser.

Mellem 1993 og 2003 faldt antallet af praktikpladser. Der var tale om fald fra 39.600 på det højeste niveau til 29.000 i 2001.

Oversigt over praktikpladser

År

Indgåede aftaler

Praktikpladssøgende

1993

34.094

8.658

1994

36.734

7.421

1995

39.600

6.220

1996

38.724

6.539

1997

31.228

8.436

1998

34.122

8.581

1999

30.981

8.906

2000

31.007

7.387

2001

28.959

9.733

2002

27.667

10.076

2003

26.834

11.370

2004

28.493

10.655

2005

31.445

6.586

2006

36.046

4.707

2007

36.894

3.205

2008

33.577

3.896

2009

26.889

7.058

2010

33.022

7.175

2011
(12 måneders periode)

32.291

8.881

Kilde: UNI-C Statistik og Analyse

Fra 2003 knækkede kurven, da skolepraktik blev ændret, så flere elever valgte virksomhedspraktik. Endvidere blev det praktikpladsopsøgende arbejde forstærket, og der blev indført nye typer uddannelsesaftaler, der passede til virksomhedernes behov.

Ved udgangen af 2007 var antallet af praktikpladser på 36.900 svarende til en stigning på 22 pct. i forhold til 2001. Væksten i praktikpladsaftaler blev midlertidigt bremset af finanskrisen i 2008, men i løbet af 2010 blev strømmen vendt, selv om krisen kradsede i mange praktikvirksomheder, der havde været igennem store afskedigelsesrunder og derfor ikke have opgaver til elever.

De godt 9.000 elever, der i øjeblikket søger praktikplads, kan fortsætte uddannelsen i skolepraktik.

96,5 pct. af de praktikpladssøgende kan umiddelbart fortsætte i skolepraktik, mens de venter på praktikplads. De resterende 3,5 pct. kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik i en beslægtet uddannelse, hvis de ønsker det.

Chefkonsulent Simon Neergaard Holm:

”Det er glædeligt, at virksomhederne – på trods af krise – fortsat tager mange elever i praktik. Vi befinder os stadig på et højt niveau sammenlignet med tidligere år.

De gode praktiktal skyldes, at regeringen og forligsparterne i Folketinget i samarbejde med DA og LO løbende samarbejder om at understøtte praktikpladsområdet.

Regeringen har oprettet skolepraktikpladser til de elever, der ikke aktuelt har en praktikplads, og har styrket det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne, bl.a. gennem kampagner. Endvidere har regeringen indført en tilskudsordning til virksomheder, der tager elever”.

Uddannelse
8. september 2011
KONTAKT