Sociale klausuler skaber ikke praktikpladser

Målet helliger ikke midlet. LO undlader at holde ulemper op mod fordele i sin undersøgelse

LO glæder sig over, at 69 pct. af de adspurgte i en undersøgelse støtter brug af sociale klausuler ved offentlige byggerier. Sociale klausuler pålægger virksomhederne til at ansætte praktikelever, hvis virksomhederne skal udføre en opgave for det offentlige.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:
”Brug af sociale klausuler vil ikke gavne oprettelsen af praktikpladser. Tværtimod. Og det vil skade erhvervsudviklingen og gøre statens og kommunernes drift dyrere og tungere at administrere.
Alle deltagere i befolkningsundersøgelsen kan blive enige om, at praktik til elever på erhvervsskolerne er positivt, men målet helliger ikke midlet. Mange af de adspurgte vil formentlig svare anderledes, hvis de fik følgende tre oplysninger:

1. I dag er der omkring 400.000 beskæftigede med nedsat erhvervsevne på almindelige vilkår. Hvis det offentlige og LO gør socialt engagement, til noget man er tvunget til, risikerer vi, at virksomhederne koncentrerer sig om det sociale engagement, som der kræves for at få opgaver. Det sociale engagement vil derved blive flyttet fra de områder, der opleves naturlige på virksomheden, til de områder, der er politisk og mediemæssig fokus på i den offentlige sektor. Samlet set bliver der mindre plads i virksomhederne til personer med særlige behov.

2. Hvis det offentlige og LO vil diktere, hvilke medarbejdere der skal ansættes, så dikterer de også, hvilke folk og LO-medlemmer, der ikke skal ansættes. Er LO parat til at tage ansvar for, at f.eks. færdiguddannede medlemmer ikke får fast job, fordi der skal gøres plads til ekstra elever? Det bedste for alle er, at virksomhederne stiller det hold af medarbejdere, der bedst og billigst løser opgaven for det offentlige.

3. Eleverne skal vide, at de har en praktikplads, fordi virksomhederne har brug for dem – ikke fordi virksomhederne skal leve op til en social klausul, der er nødvendig for at lave opgave for det offentlige. Uddannelsesaftaler fungerer bedst, når de er frivillige og bygger på virksomhedernes reelle behov for en elev. Vi har ikke brug for ”kvoteelever”.

Uddannelse
9. september 2011
KONTAKT