Helle Thorning glemte skattesmæk

Helle Thorning brugte kun halvdelen af regnestykke. Også LO-familier rammes af S-SF plan

I debatten mellem Helle Thorning og Lars Løkke i DR i aften brugte Helle Thorning et svar fra Skatteministeriet fra 29. juni i år til at påstå, at en LO-familie vil vinde 1640 kr. på Fair Løsning. Men Helle Thorning undlod at fortælle, at Skatteministeriets notat viser, at samme familie mister 3.540 kr. når der tages højde for finansiering af blot en del af det hul, der er i Fair Løsning.

I spørgsmålet til skatteministeriet blev ministeriet bedt om at indregne finansieringen af et hul på 10 mia. kr. Det er et meget lavt skøn for hullet i Fair Løsning.

Hvis hullet i Fair Løsning er 30 mia. kr. som skønnet af økonomer, så vil regnestykket vise et tab til en LO familie på 10-15.000 kr.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Underskud er underskud og skatter er skatter. Den manglende finansiering, som der er i Fair Løsning, skal hentes hjem på den ene eller den anden måde. Når vi skal planlægge Danmarks fremtid i den globale konkurrence, så nytter det ikke noget, at vi leger, at blot skattetrykket lægges på erhvervslivet eller på mindre sunde ting, så rammer det ikke lønmodtagerne.

Virksomhederne vil ikke vælge Danmark som produktionsland, hvis vi ikke har orden i økonomien, og virksomhederne vil slet ikke vælge det land, der har det højeste skattetryk. Den internationale konkurrence vil naturligvis betyde at skatter på virksomheder også vil væltes over på lønmodtagerne.”


Tabel 1.1 Ændringer af rådighedsbeløb som følge af S og SF’s skatteforslag for udvalgte familietyper (2014 regler)

2011-niveau

Samlet ændring 1

Manglede finansiering2

Samlet

A. Funktionærfamilie i ejerbolig med 2 børn

-6.370

-8.030

-14.400

B. Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn

-6.330

-12.050

-18.380

C. LO-familie i ejerbolig med 2 børn

1.640

-5.180

-3.540

D. Kontanthjælpsmodtager i lejebolig

-960

-1.050

-2.010

E. Dagpengemodtager i lejebolig

-300

-1.720

-2.020

F. Førtidspensionist i lejebolig

150

-1.730

-1580

G. Pensionist i lejebolig med ATP

640

-1.280

-640

1: Inkl. fjernelse af loftet over fagforeningskontingenter, opregulering af børnefamilieydelsen, forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, udskydelsen af forhøjelse af topskattegrænsen, forhøjelse af overførelsesindkomsterne og forhøjelse af afgifter. I afgiftsbelastningen er indregnet effekterne af de foreslåede ekstra afgifter på hhv. mættet fedt, cigaretter, sodavand, sukker, chokolade og slik samt NOx (40 pct.). Den samlede afgiftsbelastning er beregnet som førsteårsvirkningen før adfærd. Denne beregningsmetode svarer til de anvendte beregningsprincipper i Forårspakke 2.0 og i Skattekommissionen.

2: Forudsat at familietyperne betaler deres relative andel af den samlede finansiering på 10 mia. kr. Merbetalingen er fordelt efter personlig indkomst.

Arbejdsmarked
14. september 2011
KONTAKT