Eleverne på de sjællandske erhvervsskoler kan komme videre med deres uddannelse

af chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening

I Sjællandske Tidende og Dagbladet Roskilde hævder avisen, at næsten 1.400 unge sjællandske erhvervsskoleelever er gået i stå på deres uddannelse, fordi de ikke har en elev-, lærlinge- eller praktikplads.

Det er heldigvis forkert, fordi elever på de sjællandske erhvervsskoler kan fortsætte deres uddannelse. Et bredt flertal i Folketinget har for længst indført en uddannelsesgaranti, så alle elever, der i gang med en erhvervsuddannelse, kan afslutte den.

96,5 pct. af de elever, der aktuelt ikke har en praktikplads, kan fortsætte direkte i skolepraktik i den uddannelse, som de er i gang med. En elev, der f.eks. er i gang med en tømreruddannelse, kan fortsætte i skolepraktik som tømrer. De sidste 3,5 pct. skal skifte over til en beslægtet uddannelse, hvor der enten venter en praktikplads eller adgang til skolepraktik.

Grunden til, at mange elever kan fortsætte i skolepraktik er, at kvoterne for optag af elever i skolepraktik har vist sig tilstrækkelige store til at dække behovet. Både i 2009 og 2010 var kvoterne store nok. Kvoterne for 2011 er uændret store.

Det er ærgerligt, at uddannelsessituationen på erhvervsuddannelserne udlægges på en negativ måde. Det sender et forkert signal til de unge og deres forældre om, at de ikke skal gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Markedet for praktikpladser er som det øvrige arbejdsmarked udsat for konjunktursvingninger. Når beskæftigelsesmulighederne er gode, er antallet af praktikpladser på virksomhederne også tilsvarende højt, hvorimod antallet af praktikpladser falder, når virksomhederne ikke har arbejdsopgaver, som eleverne kan gå i gang med. Skolepraktik er et vigtigt instrument til at opfange disse svingninger i efterspørgslen.

Bragt i Sjællandske Medier 16.9.2011