Alle elever kan afslutte en erhvervsuddannelse

Af chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti samt Danske Erhvervsskoler hævdet, at næsten 10.000 elever ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse, men tvinges til at droppe ud.

Det er heldigvis forkert, fordi elever på erhvervsskolerne kan fortsætte deres uddannelse. Et bredt flertal i Folketinget har for længst indført en uddannelsesgaranti, så alle elever, der i gang med en erhvervsuddannelse, kan afslutte den.

96,5 pct. af de elever, der aktuelt ikke har en praktikplads, kan fortsætte direkte i skolepraktik i den uddannelse, som de er i gang med. En elev, der f.eks. er i gang med en tømreruddannelse, kan fortsætte i skolepraktik som tømrer. De sidste 4,5 pct. svarende til 334 elever skal skifte over til en beslægtet uddannelse, hvor der enten venter en praktikplads eller adgang til skolepraktik.

Grunden til, at mange elever kan fortsætte i skolepraktik er, at kvoterne for optag af elever i skolepraktik har vist sig tilstrækkelige store til at dække behovet. Både i 2009 og 2010 var kvoterne store nok. Kvoterne for 2011 er uændret store.

Det er ærgerligt, at uddannelsessituationen på erhvervsuddannelserne udlægges på en negativ måde. Det sender et forkert signal til de unge og deres forældre om, at de ikke skal gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Markedet for praktikpladser er som det øvrige arbejdsmarked udsat for konjunktursvingninger. Når beskæftigelsesmulighederne er gode, er antallet af praktikpladser på virksomhederne også tilsvarende højt, hvorimod antallet af praktikpladser falder, når virksomhederne ikke har arbejdsopgaver, som eleverne kan gå i gang med. Skolepraktik er et vigtigt instrument til at opfange disse svingninger i efterspørgslen.

Bragt i Berlingske 18.9.2011