FraværsStatistik 2010

  • Sygefravær falder for andet år i træk
  • Sygefravær udgør 3,3 pct. af den mulige arbejdstid i 2010

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,5 pct. til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid fra 2009 til 2010, jf. figuren nedenfor.

Sygefraværet er faldet både for arbejdere og funktionærer. For mandlige arbejdere er sygefraværet faldet med 0,4 pct.-point, mens det for kvindelige arbejdere er steget med 0,1 pct.-point til 5,4 pct. af den mulige arbejdstid. For både mandlige og kvindelige funktionærer er sygefraværet faldet med hhv. 0,2 og 0,3 pct.-point.

Fravær på grund af børns sygdom er uændret for alle grupper. Fravær som følge af arbejdsulykker er steget med 0,1 pct.-point for kvindelige arbejdere, men er uændret totalt set.

Barselsfraværet er uændret totalt set, men er steget for de kvindelige arbejder med 0,1 pct.-point, så det i 2010 udgør 1,5 pct. af den mulige arbejdstid for denne gruppe.

Det samlede fravær er faldet med 0,2 pct.-point fra 2009 til 2010, hvilket kan henføres til faldet i sygefraværet.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær på DA-området udgør 4,7 pct. af den mulige arbejdstid i 2010. Heraf udgør sygefravær 3,3 pct.-point, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør i 2010 5,2 pct., mens det udgør 4,4 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 4,5 pct. for mandlige arbejdere og 7,6 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgør sygefraværet hhv. 3,7 og 5,4 pct.-point.

For funktionærer er det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 7,1 pct. for kvinder. Heraf udgør sygefraværet hhv. 2,0 og 3,6 pct.-point.

Fravær for identiske personer

Korrigeres der for udskiftninger i stikprøven mellem de to år, er faldet lidt større – fra 3,6 til 3,3 pct. af den mulige arbejdstid. Personer, som er med i statistikken i begge år, har haft en stigning i sygefraværet – fra 3,0 pct. til 3,4 pct. af den mulige arbejdstid. Det generelle fald afspejler, at gruppen af lønmodtagere, som var med i 2009 men ikke er med i 2010 statistikken, har et højere sygefravær.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2010 indgår i alt ca. 340.000 lønmodtagere på DA-området. Alle resultater for 2010 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2010.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf) FraværsStatistik 2010 udkommer i uge 38 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
22. september 2011
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave