Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. maj 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om forsøg med indsatsen for ledige akademikere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 29. april 2011 sendt et udkast til ændring afbekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge i høring i BER.

Arbejdsgiversiden i BER (DA, LH og SALA) har i den anledning følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden er principielt tilhængere af, at beskæftigelsesindsatsen udvikles og anvendes med udgangspunkt i dokumenteret viden om, hvad der har de største effekter og færrest omkostninger.

Arbejdsgiversiden kan på den baggrund tilslutte sig, at der nu etableres et kontrolleret forsøg i bestræbelserne på at dokumentere, om andre aktører eller jobcentrene mest effektivt løser opgaven med at få ledige akademikere i job.

Arbejdsgiversiden går ud fra, at forsøget er tilrettelagt, således at forsøget kan evalueres med brug af videnskabelige metoder.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
16. maj 2011