Antallet af lukkedage på vej mod ny rekord

Lukkedage lukker arbejdsmarkedet. En ny regering må få vendt de seneste års uafbrudte stigning i antallet af lukkedage i dagsinstitutionerne.

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

25 lukkedage. Så mange tegner topscoren, Holstebro Kommune, sig for nyligt for i Projekt Børnepasnings opgørelse over kommunernes brug af lukkedage i 2011. Og tallet er udtryk for en gennemgående tendens. Af de 88 kommuner, der er med i opgørelsen, kan der konstateres en stigning i forhold til sidste år over næsten hele linjen. Ja, faktisk rapporterer hele ti kommuner om 20 eller flere lukkedage.

Den udvikling er helt uacceptabel. Børnepasning er en kommunal opgave, og kommunerne har for længst fået stillet de nødvendige ressourcer til rådighed. Derfor er der ingen undskyldning for ikke at levere den service, som forældre og virksomheder har brug for.

Behovet for pasning er uomgængeligt, når forældrene er på arbejde. Virksomhederne har sammen med medarbejderne i overenskomst efter overenskomst og gennem aftaler på arbejdspladserne skabt mere fleksible rammer for familiernes tilrettelæggelse af arbejdstiden. Det er derfor uacceptabelt, at kommunerne gennem deres lukkepolitik reelt stikker en kæp i hjulet på den fleksibilitet, virksomheder og medarbejdere har brug for. Daginstitutionerne er en nøglespiller på det moderne arbejdsmarked. Udfylder de ikke deres rolle og leverer de aftalte ydelser, falder hele spillet fra hinanden. Den afhængighed bør stå lysende klar for kommunerne: Lukkedage lukker arbejdsmarkedet.

Er man sig ikke denne nøgleposition bevist i kommunerne, er der ikke tvivl om, at kommunernes indsats på dette felt kan hjælpes på vej gennem konkurrence med private udbydere, der kan eksperimentere med at levere service på anden måde end den vi kender fra det offentlige i dag. Tiltag som vi bl.a. har set i sundhedssektoren.

VK-regeringen var opmærksom på problemerne med lukkedagene og indgik allerede i 2009 en aftale med Kommunernes Landsforening om at fjerne de løsrevne lukkedage. Efterfølgende stikprøver viste, at aftalen ikke blev overholdt, og regeringen skærpede derfor tonen, da socialministeren tidligere på sommeren i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger slog fast, at der vil komme lovindgreb på området, hvis aftalen fortsat ikke overholdes.

De nye tal fra Projekt Børnepasning dokumenterer igen, at der er akut behov for handling bag ordene, hvis vi skal bevare den fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som både virksomheder og medarbejdere vægter så højt. Det er her, vi skaber de bedste rammer for et sammenhængende familie- og arbejdsliv.

Bragt i Altinget/ Social & forebyggelse 30. 9.2011