Arbejdsgiverne siger ja til trepart efter overenskomstforhandlinger

Den nye regering har lagt en omfattende plan for drøftelser med parterne. Helt i orden med trepart efter overenskomstforhandlingerne, siger DA

Den nyudnævnte regering har lagt et omfattende program for trepartsdrøftelser. Der skal bl.a. drøftes:

  • Øget arbejdsudbud og beskæftigelse
  • Styrket lønkonkurrenceevne
  • Uddannelse som drivkraft for vækst
  • Bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne
  • Styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen
  • Revurdere beskæftigelsesindsatsen

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er et meget omfattende program for trepartsdrøftelser, som den nye regering lægger op til. Det er alle temaer, som det traditionelt har været naturligt for politikerne at inddrage arbejdsmarkedets parter i. Vi er naturligvis parate til konstruktivt at gå inde i drøftelserne, der reelt kan påbegyndes så snart overenskomstforhandlingerne er afsluttede.

Regeringen har på lange stræk taget udgangspunkt i VK regeringens økonomiske politik. Det gælder f.eks. ønsket om at øge arbejdsstyrken med 135.000 frem til 2020. Men det er værd at bemærke sig, at skal Danmark være blandt verdens 10 rigeste lande, skal der meget mere til. Så taler vi nærmere om at øge arbejdsudbuddet svarende til 350.000 personer.

Et markant større arbejdsudbud kræver, at de love, som Folketinget vedtager de næste 10 år, kun kommer igennem, hvis de får flere til at arbejde mere. Det kræver klare incitamenter til at arbejde og gøre en ekstra indsats.

Der er mange udmærkede hensigtserklæringer i regeringens arbejdsgrundlag, men at omsætte grundlaget til konkret lovgivning, der øger lønkonkurrenceevnen og øger arbejdsudbuddet markant, bliver en krævende opgave”.

Arbejdsmarked
3. oktober 2011
KONTAKT