DA: Mere vekseluddannelse i Europa

På det sociale trepartstopmøde i dag i Bruxelles med deltagelse af Van Rompuy og Barroso præsenterede DA et konkret bud på, hvordan EU kan hjælpe med til at udbrede vekseluddannelse i Europa og dermed give de unge en langt bedre mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

De europæiske arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer BUSINESSEUROPE og ETUC holdt i dag møde med EU’s faste ledelse med deltagelse af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt regeringerne fra Danmark, Polen og Cypern (Trioformandskabslandene).

Mødet fandt sted som optakt til EU-topmødet på søndag den 23. oktober 2011.

Fra DA deltog adm. direktør Jørn Neergaard Larsen.

Adm. Direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Når en femtedel af Europas ungdom i dag står uden et job og arbejdsstyrken samtidig bliver reduceret med 40 millioner over de kommende årtier, så skal der handles.

For at virksomhederne skal investere i Europa, er det afgørende, at de også i fremtiden har adgang til arbejdskraft med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Virksomhederne ved, at de unge er fremtidens iværksættere og idéudviklere.

Vi skal derfor være langt bedre til at give de unge de rette kompetencer og skabe mobile arbejdsmarkeder med mange jobåbninger.

Vekseluddannelse som foregår både på en uddannelsesinstitution og på en virksomhed er en god måde at sikre de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Samtidig giver det de unge det første fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi har gode erfaringer med det i Danmark såvel i forhold til erhvervsuddannelserne som de videregående uddannelser.

En række lande i Europa ønsker faktisk at reformere deres uddannelsessystemer med mere vekseluddannelse, men bremses af, at omkostningerne kommer før gevinsterne. Her bør EU’s midler – som skal forhandles under det kommende danske EU-formandskab – kunne dække nogle af disse startomkostninger.”

EU og internationalt
17. oktober 2011
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk