Elever på erhvervsskolerne dropper skolepraktik

Skolepraktikken må forbedres, mener DA

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i dag offentliggjort en evaluering af skolepraktikken i erhvervsuddannelserne. Skolepraktik er i dag et tilbud til elever, som ikke aktuelt har en praktikplads på en privat eller offentlig virksomhed.

Undersøgelsen viser, at mange elever dropper skolepraktikken, selv om eleverne aktuelt ikke kan finde en praktikplads. I stedet skifter de til en gymnasieuddannelse eller får et ufaglært job.

Når det ikke er vigtigere for de unge at holde fast i deres uddannelse, skyldes det skolepraktikkens dårlige omdømme, den lave elevydelse på SU-niveau samt kravet om at flytte til en ledig praktikplads et andet sted i landet.

EVA foreslår, for at løse problemet med skolepraktikken, at den gøres til et selvstændigt element i en erhvervsuddannelse på linje med praktikken i en virksomhed og den almindelige teoretiske skoleundervisning.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Det giver stof til eftertanke, at en del elever vælger at droppe deres oprindelige uddannelsesønske, når det viser sig, at praktikken skal klares helt eller delvist med skolepraktik.

Men man kan ikke bare affeje problemerne som kræsenhed hos de unge. Der er helt klart behov for at øge kvaliteten og dermed skolepraktikkens omdømme.

Det første skridt vil være, at alle erhvervsskoler bør udarbejde en deklaration for indholdet af undervisningen i skolepraktikken, så elever og faglige udvalg kan få viden om, hvad der sker i undervisningen. Men forsøg med den såkaldte skoleaftale-model, hvor praktik i en virksomhed og skolepraktik kombineres, vil også være vejen fremad, fordi eleverne fra starten kan få tilbudt et samlet oplæringsforløb.

Modsat er det ikke en holdbar vej at gøre skolepraktik til et nyt selvstændigt element i erhvervsuddannelserne ved siden af virksomhedspraktik og teoriundervisning. Det vil blot flytte en del af den praktiske oplæring fra virksomhed til skole, men vil ikke skabe flere praktikpladsåbninger i virksomhederne eller hæve uddannelsernes omdømme.”

Mere viden:

EVA-undersøgelse om skolepraktik

Uddannelse
25. oktober 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden