Skoler kan skaffe flere praktikpladser – hvis de vil

Uopdyrket praktikpladspotentiale på erhvervsskolerne. Et bedre opsøgende arbejde kan skaffe nye praktikpladser

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en evaluering af erhvervsskolernes arbejde med at skabe praktikpladser. Evalueringen viser bl.a., at:

  • Det praktikpladsopsøgende arbejde i dag fremstår meget fragmentarisk og ikke afspejler en systematisk, national indsats
  • Erhvervsskolerne har forskellige praktikplads-strategier. På nogle skoler er praktikpladser et højt prioriteret indsatsområde, der løbende behandles strategisk af topledelsen og bestyrelsen. På andre skoler beskæftiger ledelsen og bestyrelsen sig ikke strategisk med praktikpladsspørgsmålet
  • Der ikke er noget formelt tværgående samarbejde om praktikpladser skolerne imellem
  • Det er den direkte kontakt med virksomhederne, der skaber nye praktikpladser. Nationale kampagner og reklamer virker ikke
  • Skolerne oplever, at det først og fremmest er mangel på arbejde til eleverne, der afholder virksomheder fra at blive godkendte til at have elever

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Der er skoler, der gør det godt, men der er også erhvervsskoler, der svigter. Når alle er enige om, at skolepraktik er en nødløsning i forhold til rigtige praktikpladser, så er det helt uacceptabelt, at der er skoler, der ikke løfter den opgave, som de er blevet bedt om.

Undersøgelsen viser klart, at skolernes indsats har meget stor betydning. Derfor skal det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne udvikles og forbedres, så vi kan fastholde de mange praktikpladser og skabe nye i en periode med økonomisk krise.

Hverken uddannelsesklausuler ved offentlige byggerier eller høje præmier til praktikvirksomhederne for at tage elever er vejen frem til at skaffe nye praktikpladser”.

Uddannelse
26. oktober 2011
KONTAKT
LINKS
Evaluering af skolernes praktikpla­dsopsøgende arbejde over for ikke-praktikp­ladsgodkendte virksomheder