Vismænd: Konkurrenceevnen under pres

Dansk økonomi er fanget mellem lavvækst og en arbejdsstyrke, der begrænser mulighederne for vækst

Vismandsrapporten, der i dag blev drøftet i Det Økonomiske Råd, dokumenterer bl.a. Danmarks strukturelle konkurrenceevneproblem. Formandskabet vurderer, at der har været en forværring af den danske konkurrenceevne på 20 pct. i perioden 1990 til 2010.

Samtidig påpeger vismændene, at arbejdsstyrken er blevet hårdt reduceret under krisen, og at beskæftigelsen lige nu kun kan forbedres med omkring 60.000 personer før ledigheden rammer ”en normal konjunktursituation”, og dermed løber ind i kapacitetsproblemer.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Vismændenes vurdering af, at den danske konkurrenceevne er forværret med 20 pct. i perioden 1990 til 2010, svarer til arbejdsgivernes og lønmodtagernes fælles vurdering i den såkaldte Statusrapport, der blev offentliggjort for nyligt.

Dermed står vi over for en lang periode, hvor det er helt nødvendigt, at vi bliver mere produktive og vores lønudvikling skal holdes i ro, hvis den danske konkurrenceevne skal genvindes.

Budskabet i vismandsrapporten er, at dansk økonomi bevæger sig på en knivsæg.

Vi kan se frem til mange års lavvækst og store offentlige underskud, som vi ikke har konkurrenceevne til at trække os ud af. Og vi har på den anden side en udvikling i arbejdsstyrken, som sætter uhyre snævre grænser for, hvor meget vækst arbejdsmarkedet kan kapere.

Derfor er der kun en fornuftig tilgang for det nye Folketing: Fortsæt den reformproces, der kom fart på i 2010 og 2011. Der er ikke plads til, at hver fjerde i den arbejdsdygtige alder kan være på offentlig forsørgelse.

Hvis regeringen i en sådan situation vælger at forlænge dagpengeperioden midlertidig med et halvt år, så er det ude af trit med de strukturelle balanceproblemer.”

Arbejdsmarked
3. november 2011
KONTAKT
LINKS
Dansk Økonomi. Efterår 2011