Finanslov svækker dansk konkurrenceevne

Regeringens oplæg til en ny finanslov har et underskud på 96 mia. kroner og mangler reforminitiativer.

Regeringen øger skatterne med op mod seks mia. kr. De fleste af skatterne rammer direkte Danmarks internationale konkurrenceevne.

Blandt de skatteændringer, der påvirker arbejdsmarkedet er:

  • Afskaffelse af skattefrihed for sundhedsforsikringer
  • Afgift på lovpligtig arbejdsskadeforsikring
  • Øget arbejdsgiverbetaling til arbejdsgivernes elevrefusion
  • Afskaffelse af multimedieskat (skattelettelse)
  • Beskatning af fri telefon
  • Ophævelse af skattebegunstigelse af medarbejderaktier
  • Loft over indbetaling til ratepension på 55.000 kr.

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Regeringen gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark. Det er ikke det, som vi har brug for, og det er i overraskende modstrid med regeringsgrundlaget.

For eksempel øges arbejdsgivernes betaling til elevrefusion med 1,8 mia. kr. over de næste to år uden et eneste initiativ, der vil medvirke til at højne erhvervsuddannelsernes kvalitet og omdømme.

Danmark har et meget alvorligt konkurrenceevneproblem. Det haster med at få gennemført reformer, der gør den offentlige sektor mere effektiv samtidig med, at vilkårene for at drive forretning i Danmark bliver bedre.

Initiativer af den karakter er fraværende i finanslovsoplægget.

Det store underskud er en trussel mod det danske renteniveau, og sammen med skatteregningen til erhvervsliv og medarbejdere er der her lagt spærringer ud for væksten, der klart vil modarbejde regeringens forsøg på at kickstarte økonomien”.

Arbejdsmarked
3. november 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk