Sprogproblemer bremser indvandreres voksen– og efteruddannelse

Ny rapport viser, at voksne indvandrere ikke får fuldt udbytte af arbejdsmarkedskurser og voksen- og efteruddannelser på grund af sprogbarrierer.

En arbejdsgruppe under VEU-rådet har kortlagt barrierer for, at de eksisterende muligheder for almen og erhvervsrettet efteruddannelse for voksne indvandrere udnyttes optimalt.

Rapporten viser blandt andet, at der er brug for en ekstra indsats for, at voksne indvandrere kan opnå de danskkundskaber, der skal til for at kunne gennemføre arbejdsmarkedsrelaterede kurser og uddannelser.

Rapporten peger på forskellige løsningsforslag, herunder behov for:

  • En udbygning af de eksisterende FVU- (Forberedende Voksen Undervisning) dansk-tilbud
  • Behov for at man i højere grad benytter sig af mulighederne for at knytte undervisning i Dansk som andetsprog sammen med den faglige undervisning i AMU.

Chefkonsulent Ann B. Poulsen:

”Det er afgørende, at manglende sprogkundskaber ikke står i vejen for, at indvandrere kan deltage i og få udbytte af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Derfor er der behov for en målrettet indsats, som bl.a. skal ske ved, at danskundervisningen i højere grad knyttes sammen med den faglige undervisning i arbejdsmarkedsuddannelserne. Det er nødvendigt, at dansktilbuddene udvikles, så de voksne indvandrere har mulighed for at opkvalificere deres kompetencer og dermed forblive en attraktiv arbejdskraft.”

Uddannelse
17. november 2011
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LÆS MERE
Rapport om tilbud til voksne tosprogede