Kommuner bruger ikke råderum

Kommuner giver svage ledige sanktioner uden at vurdere om det nytter

En ny rapport udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at kommunerne ikke bruger det råderum, de har efter loven, til at vurdere, om de svageste ledige skal idømmes en sanktion, når de ikke lever op til rådighedskravene.

Ledige kontanthjælpsmodtagere, der er fuldt arbejdsdygtige, skal ubetinget stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme gælder ikke for de svageste ledige, hvor kommunerne i lovgivningen har fået et råderum til at vurdere, om en sanktion vil nytte.

Undersøgelsen fra Slotsholm peger på:

  • Muligheden for at give sanktioner til borgere i match 3 kan ikke undværes. Uden denne mulighed er der en betydelig risiko for lavt fremmøde til samtaler og aktivering i jobcentrene.
  • Der er en tendens til, at det nuværende regelsæt administreres for maskinelt og ufleksibelt i forhold til personer i matchgruppe 3. Sanktionerne tildeles i visse tilfælde mere eller mindre automatisk uden fornøden socialfaglig vurdering.
  • Denne automatik er problematisk i forhold til meget svage borgere, som ikke formår at følge de procedurer, der hurtigt kan bringe dem ud af en sanktion.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er overraskende, at kommunerne ikke bruger de frihedsgrader, som lovgivningen giver dem til at foretage en individuel vurdering i forhold til de svageste ledige.

Der er stor forskel på de stærkeste ledige, der er klar til at tage det først mulige job, og så de svage ledige, der har mange andre problemer end ledighed. Derfor er det også logisk, at sanktionsreglerne er forskellige.

Der skal selvfølgelig være kontant opfølgning over for de stærke ledige, der ikke lever op til at stå til rådighed.

Over for de svage ledige har Folketinget ønsket, at der skal være mere plads til individuel bedømmelse, men det er altså en mulighed, som kommunerne ikke har ønsket at bruge – endnu”.

Arbejdsmarked
8. november 2011
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Analyse af sanktioner til kontant- og starthjælp­smodtagere i match 3