Dansk model for immigration af højtuddannede klarer sig fint

Danmarks måde at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft fungerer godt, men der er plads til forbedring, mener SFI

SFI har i en undersøgelse sammenlignet danske regler og erfaringer med rekruttering og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft med regler og erfaringer herfor i Norge, Holland, Storbritannien og Canada.

SFI vurderer, at de danske regler for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft passer godt til både store og små virksomheder.

SFI vurderer samtidigt, at det er en udfordring for Danmark at blive bedre til at fastholde højtuddannede udlændige og deres familier.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl

”Det er glædeligt, at den danske model som sådan fungerer godt. Den valgte model med statslig understøtning af rekrutteringen gennem Work in Denmark centre, International Citizen centre, offentligt finansierede sprogkurser, hjælp til ægtefæller m.v. synes at kunne dække såvel de større som mindre virksomheders behov.

Men vi bør gøre det endnu bedre endnu.

Danmark er til forskel fra Canada ikke et kendt land blandt højtuddannede i andre lande. Danmark har derfor også brug for en tiltrækning og rekrutteringsstrategi for at tiltrække højtuddannede udlændinge.

Et andet område, hvor Danmark skal gøre det bedre, er især i forhold til at sikre at højtuddannede ikke hurtigt forlader Danmark igen. Der er brug for at forbedre integration i lokalsamfund, skoletilbud til medfølgende børn samt forbedre muligheder for, at udenlandske kandidater fra danske læreanstalter får deres første job i Danmark.”

Mere viden

- Denne undersøgelse er den første, der sammenligner danske erfaringer vedr. rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft med erfaringer fra lande uden for Norden, der har succes med rekruttering og fastholdelse af disse arbejdstagere

- Rapporten er baseret på et omfattende litteraturstudium af forskningslitteratur på området, udredninger og rapporter, samt 49 interviews med i alt 68 embedsmænd, organisationsrepræsentanter og eksperter fra de fem nævnte lande

- Undersøgelsen er iværksæt af Beskæftigelsesrådet og finansieret af den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats under Beskæftigelsesministeriet

- Ved højtuddannede arbejdsmigranter forstås personer, der har en længerevarende uddannelse dvs. personer på bachelorniveau og derover

SFI finder bl.a. følgende om best practice:

- Best practice om administration, myndigheds-kontakt og ankomst
En effektiv administrativ indsats i forhold til immigrationsansøgninger kræver enkle og overskuelige ordninger, samt tilstrækkelige ressourcer til en effektiv sagsbehandling

- Best practice om administration, myndigheds-kontakt og ankomst
En effektiv administrativ indsats i forhold til immigrationsansøgninger kræver enkle og overskuelige ordninger, samt tilstrækkelige ressourcer til en effektiv sagsbehandling

- Best practice om arbejdsmarkedsintegration
Arbejdsmarkedsintegration handler om at have en god information om jobåbninger og have gode brobygningsinstitutioner mellem de højtuddannede migranter og virksomhederne

- Best practice om sprog og kulturtilegnelse
Højtuddannede kan – uanset om de kommer til lande med små eller store sprog – have behov for sprogkurser for at få et professionelt ordforråd dels i forhold til arbejdspladsen, men også for at kunne kommunikere med kollegerne ved frokostbordet

Arbejdsmarked
11. november 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnSFI-rapport