Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love vedrørende aftale fra 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 24. oktober 2011 udsendt et udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love vedrørende aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen i skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og Lederne) har i den anledning følgende bemærkninger:

Det fremgår af lovforslagets § 2, nr. 7 og i bemærkninger på side 11, at det foreslås, at bestemmelsen om at kommunen ikke kan få refusion for kontant og starthjælp for sygemeldte, hvor kommunen ikke har overholdt reglerne, ophæves.

Efter arbejdsgiversidens opfattelse er dette element i lovforslaget ikke en del af den politiske aftale. En konsekvens af at fjerne reglen bliver, at det bliver mindre vigtigt for kommunerne at overholde kravene til sygedagpengeopfølgning.

Når det gælder sygeopfølgningen for de beskæftigede, er den tilsvarende regel om refusion til kommunerne imidlertid suspenderet i en 2-årig periode, mens opfølgning på, om kommunen gennemfører en rettidig indsats sker via jobindsats.dk.

Efter arbejdsgiversidens opfattelse bør de to regler ses samlet, og derfor bør der på nuværende tidspunkt alene være tale om at suspendere reglen og derefter foretage en samlet evaluering inden en eventuel lovgivning.

Arbejdsgiversiden kan i øvrigt henvise til, at et lovforslag om at forlænge suspensionen frem til 31. december 2013 netop er sendt i høring.

Arbejdsgiversiden har ikke herudover bemærkninger til den konkrete udmøntning af den politiske aftale i det fremlagte lovforslag.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
17. november 2011