Sociale klausuler sat på stand by

Præmieordning koster arbejdsgiverne 2,3 mia. kr. Spild af penge, mener DA.

Regeringen har i dag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om praktikpladser.

Med aftalen bruges der i 2012 2,6 mia. kr. til praktikpladser. De private og offentlige arbejdsgivere betaler heraf 2,3 mia. kr. via AER-ordningen. Det skyldes, at præmien på op til 70.000 kr. til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, videreføres i 2012. Pengene hertil opkræves kollektivt hos alle virksomheder i Danmark over de kommende tre år.

Der indføres ikke sociale klausuler om praktikpladser nu. Der skal i stedet nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan der sikres en øget, ubureaukratisk og omkostningseffektiv brug af sociale klausuler i offentlige udbud.

Aftalen betyder også, at kvaliteten af skolepraktikken forbedres.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er fornuftigt, at brugen af uddannelsesklausuler udsættes, fordi der er mange økonomiske og uddannelsesmæssige uhensigtsmæssigheder forbundet hermed. Vi forventer, at kommunerne nu som resultat af aftalen i dag sætter brugen af uddannelsesklausuler på stand by, indtil arbejdsgruppen er færdig med sit udredningsarbejde.

Forlængelsen af præmien på 70.000 kr. med endnu ét år er blevet alt for dyr for virksomhederne. Det fremstår meget kortsigtet at brænde 2,3 mia. kr. af i en periode, hvor der ikke er brug for at belaste virksomhederne med flere omkostninger.

Virksomhederne efterspørger højere vækst, flere ordrer og økonomisk fremgang på grundlag af en sund offentlig økonomi som forudsætning for at ansætte lærlinge. Præmien har kun en begrænset effekt i lyset af den økonomiske krise.

Den uddannelsesgaranti, som forligspartierne tidligere har indført, er i den nuværende konjunktursituation afhængig af skolepraktik. Det er derfor godt, at der nu tages skridt til at sikre større kvalitet i skolepraktikken.”

Uddannelse
15. november 2011
KONTAKT
LINKS
Aftaletekst