BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2011

  • Fortsat et svagt fald i beskæftigelsen på DA-området
  • Beskeden stigning inden for bygge- og anlægsvirksomhed for tredje kvartal i træk

Beskæftigelsen på DA-området faldt 0,9 pct. fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Faldet i beskæftigelsen er således også reduceret i 3. kvartal 2011 i forhold til de langt større fald, der blev målt for 2009 og 2010. BeskæftigelsesIndikatoren har for DA-området under ét været negativ i de seneste 14 kvartaler.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 2,0 pct. fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 1,3 pct. over samme periode, og beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er nu steget i tre kvartaler i træk. Inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen med 0,5 pct. fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner med undtagelse af Region Nordjylland, hvor beskæftigelsen steg med 1,5 pct. fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Faldet var størst i Region Syddanmark (1,1 pct.) og lavest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland (0,3 pct.). I Region Sjælland faldt beskæftigelsen med 0,8 pct. i perioden.

I ’læse mere boksen’ til højre er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2010 og 3. kvartal 2011, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
18. november 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabel 1Tabel 2Dokumentation