Udlandet skal hjælpe med vækst

Af Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Der er mange grunde til, at dansk økonomi har brug for udlændinge.

Ledigheden i denne tid er relativ høj, men på længere sigt kommer vi til at mangle arbejdskraft i både den private og offentlige sektor - arbejdskraft, som vi må kigge til udlandet efter. Vi har især brug for mange personer med højt specialiserede kompetencer, som kun kan rekrutteres i udlandet.

Men vi har også brug for, at udenlandske virksomheder vælger at placere deres investeringer og arbejdspladser i Danmark.

På alle disse punkter skal vi gøre det bedre. Og vi kommer ikke uden om, at den eneste vej frem er at gøre det mere attraktivt at arbejde og producere her i landet.

Gennem en årrække er der sker en åbning af det danske arbejdsmarked gennem jobkort- og green card-ordninger samt lettere adgang for studerende til Danmark.

En netop offentliggjort rapport fra SFI viser, at der er meget mere at gøre, når det gælder tiltrækning af højtuddannede udlændinge. Rapporten, som bl.a. er støttet af DA og LO i Beskæftigelsesrådet, understreger, at der er voldsom kamp på ”verdens-arbejdsmarkedet” om de bedste hjerner. Og Danmark er langt fra nogen selvfølgelig vinder. Vi er oppe mod mange andre økonomier, som også er klar over, at muligheden for at bevare velstand og arbejdspladser afhænger af et tilskud af kvalifikationer fra udlandet.

SFI-rapporten peger på de afgørende faktorer, som bestemmer, hvor den attraktive internationalt orienterede medarbejder slår sig ned. Det gælder først og fremmest de formelle adgangsmuligheder, hvor Danmark er godt med. Myndighedskontakten og muligheden for sprogkurser er også vigtige. Her byder vi på gratis kurser og ”Work in Denmark” centre.

Men der er et område, hvor det halter. Mange udlændinge opfatter os som lukkede og utilnærmelige. Det er svært at trænge ind i danske netværk og vennegrupper uden for arbejdspladsen. Som SFI påpeger, er det svært politisk at løse denne opgave om ”social inklusion”. Reelt er det en opgave for os alle sammen at medvirke til, at de værdifulde udlændinge, deres ægtefæller og deres børn føler sig som velkomne.

Men det betyder ikke, at den politiske opgave er løst. Vi burde holde bedre fast i færdiguddannede unge udlændinge. Folkeskolen skal bedre kunne rumme udenlandske børn. Vore ambassader kan styrke indsatsen for at markedsføre Danmark som et spændende arbejds- og investeringsland.

Men det er ikke til at komme uden om, at skatterne udgør en vanskelig barriere både for personer og virksomheder. Det vil hjælpe på vores tiltrækningskraft, hvis den bebudede skattereform sænker skatten på arbejde. Men det er helt sikkert også vigtigt, at skatteministeren ændrer sin strategi, så han overvejer, om ikke det var en ide at sænke virksomhedsskatterne frem for at lægge en nærmest fremmedfjendsk linje for dagen, når han udpeger internationale virksomheder som særligt tvivlsomme skattebetalere.

Bragt i Berlingske d. 16. november 2011