Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Forslag til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere, § 58 a aftale for selvstændige erhvervsdrivende med langvarig eller kronisk lidelse m.v.)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og Lederne) i Beskæftigelsesrådet (BER) har modtaget høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere, § 58 a aftale for selvstændige erhvervsdrivende med langvarig eller kronisk lidelse m.v.)

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
17. november 2011