KonfliktStatistik 3. kvartal 2011

  • Næstlaveste konfliktomfang i statistikkens historie

I 3. kvartal 2011 var der 39 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.263 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 31,9 personer og var af 1,0 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed det næstlaveste i noget kvartal helt tilbage til 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var 12 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2011, svarende til næsten en tredjedel af arbejdsstandsningerne. Det resulterede i 654 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 27,5 personer og var af 2,0 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2007.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2011 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. december 2011
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave