International LønStatistik 3. kvartal 2011

  • Højere lønstigning i udlandet end i DK for fremstilling og bygge- og anlægsvirksomhed

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 3. kvartal 2011 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,3 pct. inden for fremstilling, 1,8 pct. inden for bygge- og anlæg samt 1,9 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,1 pct., 0,5 pct. og 2,3 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 3. kvartal 2011 var årsstigningstakten højere i udlandet end i Danmark inden for fremstilling, hvilket kun er forekommet i fire kvartaler i de sidste seks år. Årsstigningstakten var også højere i udlandet for bygge- og anlæg og lavere end i Danmark inden for handel.

Nye lande og nye vægte

Fra og med 1. kvartal 2011 indgår Polen og Spanien blandt de lande, som den samlede lønudvikling for udlandet beregnes ud fra. Ændringen betyder, at de hidtidige 11 lande har fået en lidt lavere vægt, jf. figuren nedenfor. For 1. kvartal 2011 er den samlede lønudvikling for udlandet 0,1 pct.-point højere for fremstilling som følge af, at de to lande inkluderes, mens der ikke er nogen forskel for bygge- og anlæg og handel.

Kina er Danmarks fjerde største samhandelsland og burde derfor indgå i statistikken. Da der ikke findes repræsentativ kinesisk lønstatistik, er dette dog ikke muligt. DA har udarbejdet et metodepapir om dette, som kan findes på hjemmesiden.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandels-lande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 3. kvartal 2011 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 49. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Publiceret:
2. december 2011
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave