Halvdelen af kvinderne på kontanthjælp er ikke til rådighed

Unødvendig forvirring om kontanthjælpsmodtageres ønske om job

Jyllands-Posten har i dag skrevet en artikel på baggrund af tal fra Dansk Arbejdsgiverforening om kontanthjælpsmodtageres ønske om at komme i arbejde.

Efterfølgende er der opstået diskussion i pressen. De oplysninger, som Dansk Arbejdsgiverforening har givet Jyllands-Posten er fuldstændig korrekte.

Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet analysen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og har herunder helt og holdent overholdt de retningslinjer, som Danmarks Statistik har for anvendelse af tallene.

Analysen viser i øvrigt, at:

  • Hver anden kvinde i matchgruppe 1, der modtager kontanthjælp, ikke står reelt til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Kvinderne, der ikke står reelt til rådighed, har enten svaret, at de ikke vil have et arbejde eller at de ikke har søgt et arbejde inden for 4 uger, eller at de ikke kan tiltræde et arbejde med 2 ugers varsel.
  • Hvis man udelukkende kigger på dem, der har sagt, at de ikke vil have et arbejde, bliver gruppen mindre og dermed stiger den statistiske usikkerhed. Ifølge Danmarks Statistik betyder det, at der er mellem 23,9 og 43,9 pct. af kvinder på kontanthjælp i matchgruppe 1, der ikke vil have et arbejde.
  • Blandt alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 står hver tredje ikke reelt til rådighed.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Grundlaget for tallene har været fuldstændigt klart.

Undersøgelsen viser, at en tredjedel af alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 ikke reelt står til rådighed, og at det tilsvarende tal for kvinder er halvdelen. Det drejer sig om en undersøgelse som DA har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik gennem flere år.

DA har fulgt Danmark Statistiks retningslinjer, som siger, at hvis svarene dækker over færre end 2.000 personer, så kan man ikke bruge tallene. Svar, der dækker over grupper på mellem 2-3.000 personer, kan publiceres, hvis man gør opmærksom på, at der er usikkerhed forbundet med tallet. Svar, der dækker over flere end 3.000 personer, kan publiceres uden forbehold.

Vi har tydeligt markeret over for Jyllands-Posten, hvilke tal der er forbundet med usikkerhed i henhold til Danmarks Statistiks retningslinjer, som det fremgår af vedlagte data.”

Arbejdsmarked
6. december 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Reel rådighed på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskr­aft undersøgelse
LINKS
Danmarks Statistiks pressemeddelelse