Masser af praktikpladser

Krisen til trods opretter virksomhederne mange praktikpladser.

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der er indgået 32.603 uddannelsesaftaler de seneste 12 måneder på erhvervsuddannelserne. Det er en stigning på tre pct. i forhold til samme periode sidste år.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Knap 33.000 nye praktikpladser om året er meget tilfredsstilende. Tallet skal ses med den aktuelle beskæftigelsessituation og økonomiske krise som bagtæppe. Det er på den baggrund meget opmuntrende, at virksomhederne fortsat opretter mange praktikpladser og også set over de seneste 20 år ligger på et højt niveau.

Erhvervsuddannelserne, der bygger på praktik i en virksomhed og korte skoleophold, er i dag en succes for langt de fleste elever, der er i gang med en uddannelse.

Det gælder også, selv om der aktuelt er godt 9.000 elever, der ikke har praktikplads. Vi har nemlig en uddannelsesgaranti, der gør, at disse elever kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik, indtil de får et praktikophold på en virksomhed.

Yderligere er vi undervejs med nye måder at kombinere skolepraktik og virksomhedsophold på, så endnu flere elever kommer i praktik i en rigtig virksomhed.”

Mere viden

Praktikpladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelse
8. december 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Børne- og undervisnings­ministeriets praktikplads­statistik oktober 2011