Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2011 svaret Undervisningsministeren i sagen om

Høringssvar vedr. rapporten Kulegravning af AMU-området

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget rapport om kulegravning af AMU-området i høring.

DA skal kvittere for, at kulegravningsrapporten er sendt i høring, og at arbejdsgiverne er givet mulighed for at tilkendegive sine bemærkninger til analysen af AMU-systemet, herunder struktur og finansiering.

DA konstaterer, at rapporten handler om meget andet end kulegravning af misbrug af AMU-systemet.

DA finder, at rapporten tager et meget diskutabelt udgangspunkt i synet på AMU-systemet, og at rapporten i forhold til AMU-systemets berettigelse udtrykker meget ensidige betragtninger om virksomhedernes brug af AMU.

AMU-systemet er ikke, som rapporten tydeligvis antager og giver udtryk for, skabt med henblik på støtte til virksomhederne.

AMU-systemet er skabt til at sikre mobilitet, omstilling og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked og fremme en livslang læring for ufaglærte og faglærte og sikre deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forlængelse heraf ønsker DA et erhvervsrettet VEU-system rettet mod alle typer og størrelser af virksomheder, hvor kurser og uddannelser bliver udbudt i fornødent omfang uden geografiske barrierer, har det indhold virksomhederne/medarbejderne bredt ønsker, og er fleksibelt tilrettelagt efter virksomhedernes behov.

Det er afgørende, at det erhvervsrettede VEU-system/AMU kan dække disse behov, og såfremt der sker stramninger i forhold til dette, vil anvendeligheden af systemet blive begrænset og systemet blive mindre interessant for virksomhederne/medarbejderne.

DA finder det endvidere vigtigt at påpege, at virksomhederne betaler en betydelig del af de samlede udgifter til det erhvervsrettede AMU-system. Virksomhederne betaler aktuelt hele godtgørelsen og en større og større del af driften ved deltagerbetalingen for faglærte og ufaglærte, herunder den fulde betaling for deltagere med videregående uddannelsesbaggrund, uanset jobfunktion, samt herudover i en lang række tilfælde lønopfyldelse udover godtgørelsen.

DA skal understrege, at DA selvsagt er imod misbrug af AMU-systemet og af statens midler, og at DA finder, at der ved misbrug skal slås direkte ned der, hvor der sker et misbrug.

Høringssvaret i pdf-format

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
12. december 2011