Ny rådighedsanalyse fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik skaber større datagrundlag under rådighedsanalyse. Halvdelen af de arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Rigsstatistiker Jan Plovsing har på baggrund af debatten om kontanthjælpsmodtageres rådighed foretaget en ny undersøgelse, der er gennemført på baggrund af stikprøveresultater (AKU) indsamlet i perioden 2007-2011.

Analysen er i dag offentliggjort i Jyllands-Posten s. 17 og har følgende hovedresultater:

  • Op mod halvdelen af de arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere står ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. (40–52 procent)
  • Op mod en fjerdedel af de mandlige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere står ikke reelt til rådighed for arbejdsmarkedet. (18-28 procent)
  • Mens der er stor forskel på kvinders og mænds rådighed i blandt kontanthjælpsmodtagere er der ingen nævneværdig forskel på mandlige og kvindelige dagpengemodtageres rådighed.

En undersøgelse foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelse (AKU), har tidligere vist det samme billede.

Kontanthjælpsmodtagere står ikke reelt til rådighed, fordi de enten har svaret, at de ikke vil have et arbejde, ikke har søgt aktivt eller ikke kan tiltræde et nyt job med 2 ugers varsel.

Erik Simonsen, underdirektør:

”Dansk Arbejdsgiverforenings egne analyser har i årevis peget på denne problemstilling. Manglen på reel rådighed blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere er uacceptabel stor.

Helt uberettiget har der været sået tvivl om gyldigheden af det udsagn. Nu, hvor Danmarks Statistik finder de samme rådighedsproblemer, er det på tide, at vi interesserer os for selve problemet i stedet for at skyde med løst krudt efter budbringerne.

Det er DA’s opfattelse, at mangel på rådighed blandt andet skyldes svage incitamenter til at søge et arbejde. Derfor bakker DA op om regeringens ønske om at en kontanthjælpsreform.”

Arbejdsmarked
13. december 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Jan Plovsings debatindlæg i Jyllands-Posten