Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige samt ændring af tilhørende vejledning

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 18. november 2011 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige samt ændring af tilhørende vejledning til høring i BER.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst, at ændringen af bekendtgørelsen er en konsekvens af, at beskæftigede fra 1. januar 2012 ikke længere kan deltage i fagspecifikke kurser med SVU-støtte efter reglerne om Statens Voksenuddannelsesstøtte, idet reglerne herom er ophævet fra og med denne dag.

Arbejdsgiversiden i BER (DA, SALA og Lederne) har på den baggrund ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
13. december 2011