Praktikpladser til mere end halvdelen af en ungdomsårgang

32.600 uddannelsesaftaler det seneste år svarer til 55 procent af en ungdomsårgang

Nye tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at der er indgået 32.600 uddannelsesaftaler i de seneste 12 måneder. Det er en stigning på 1 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Godt 10.000 elever på erhvervsskolerne søger aktuelt praktikplads. 30 pct. af de søgende er over 25 år

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er meget tilfredsstilende, at der fortsat på årsbasis oprettes knap 33.000 nye praktikpladser. Tallet skal ses med den aktuelle beskæftigelsessituation og økonomiske krise som bagtæppe. Tallet er også højt set over de seneste 20 år.

Både tilgang af elever der ønsker praktikplads og antallet af praktikpladser er konjunkturafhængig. I øjeblikket ser vi, at mange uddannelsespladser optages af ældre, der ikke fik taget den rigtige uddannelse, mens de var unge. En fjerdedel af praktikpladserne besættes med voksne elever over 25 år. Erhvervsuddannelserne er altså ikke længere en ungdomsuddannelse.

Folketinget har for længst indført en uddannelsesgaranti og stort set alle kan få en erhvervsuddannelse, hvis de er villige til at gennemføre i skolepraktik og eventuelt skifte spor inden for den valgte retning”.

Uddannelse
9. januar 2012
KONTAKT
LINKS
Ministeriet for Børn og Undervisning: Praktikplads­statistik