Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. december 2012 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring af bekendtgørelse om matchvurdering og databekendtgørelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 25. november 2011 sendt et forslag til ny bekendtgørelse om matchvurdering samt bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen til høring i BER.

Arbejdsgiversiden i BER (DA, SALA og Lederne) har på den baggrund ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer i de to bekendtgørelser.

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig, at personer, der modtager kontanthjælp og som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, nu også skal matchkategoriseres på linje med andre ydelsesmodtagere.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
12. januar 2012