Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. december 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af anmeldelsesfrister og anmodnings-frister samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema til sygemeldte)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Arbejdsgiversiden (DA og SALA) i Beskæftigelsesrådet (BER) har modtaget høring vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af anmeldelsesfrister og anmodningsfrister samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema til sygemeldte).

Arbejdsgiversiden har i den anledning følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden hilser beskæftigelsesministerens initiativ med at lave administrative lettelser for virksomheder velkommen. Procedurer vedrørende sygefravær tager megen administrativ tid for virksomhederne pga. uhensigtsmæssig indretning af lovgivning i forhold til den hverdag, der er på virksomhederne.

Lovforslaget er med til at sikre, at virksomheden har mulighed for at anmelde sygefraværet i takt med andre administrative rutiner i virksomhederne i løbet af de 5 uger fra 1. fraværsdag.

Udvidelsen er også helt nødvendig i lyset af udvidelsen af arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 dage fra 2012. Virksomheder kommer fra årsskiftet således til at anmelde sygefravær under 30 dage ”forgæves” til kommunen, da virksomhederne her afholder alle udgifter til løn og sygedagpenge.

Lovforslaget medfører samtidigt administrative lettelser af administrationen i kommunen i form af udnyttelse af fordelene ved digitale løsninger, så udsendelse af underretningsbreve sker automatisk fra NemRefusion.

Arbejdsgiversiden ser sig dog nødsaget til at skærpe opmærksomhed om, at digitale løsninger alene medfører administrative lettelser, såfremt de fungerer efter hensigten. Gør digitale løsninger ikke det, skaber de mere administration i den enkelte virksomhed.

Som NemRefusion fungerer i øjeblikket, giver det stor frustration i virksomhederne, og giver yderligere pres i en i forvejen travl hverdag. Arbejdsgiversiden skal opfordrer til, at vi løbende holdes orienteret om de uhensigtsmæssigheder, der er i øjeblikket, og hvornår Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer problemerne er løst.

I den mellemliggende tid forventer Arbejdsgiversiden, at der ses med milde øjne på anmeldelser og anmodninger, der modtages for sent, på grund af disse nedbrudt.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
12. januar 2012