Unge med etnisk baggrund falder fra erhvervsuddannelserne

Dårlige skolekundskaber og manglende netværk rammer i højere grad unge med etnisk baggrund.

Forskningsinstituttet AKF - Anvendt KommunalForskning - har for Social- og Integrationsministeriet udarbejdet en analyse om frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Undersøgelsen bekræfter billedet af, at selv om stadig flere unge med etnisk baggrund får en uddannelse, så er der særlige udfordringer knyttet til den gruppe.

Mere end hver anden af de nydanskere, der påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra uddannelsen. Blandt personer med dansk oprindelse er det omkring en tredjedel.

Mange flere af de unge, der falder fra, gør det med henblik på at skifte til en gymnasial uddannelse. For det merkantile grundforløb er det dobbelt så mange med etnisk baggrund (27-33 pct.) som danskere (16 pct.), der skifter til en gymnasial ungdomsuddannelse.

De forklarende analyser viser, at ressourcesvage forældre, dårlige skolekundskaber fra grundskolen og indgange særligt bidrager til at forklare, hvorfor en større andel af de nydanske unge klarer sig dårligt på erhvervsuddannelserne.

Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse får betydeligt lavere karakterer ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik end unge med dansk oprindelse.

Samtidig peges der på manglende praktikpladser som en vigtig faktor til at forstå, hvorfor så mange nydanskere falder fra.

Jo stærkere forældrenes tilknytning er til arbejdsmarkedet, jo bedre er de i stand til at vejlede og hjælpe deres børn i forbindelse med en erhvervsuddannelse.

Der er stor forskel på frafaldet for de forskellige oprindelseslande. Indvandrere fra Bosnien-Hercegovina har mindre frafald end elever med dansk etnisk baggrund, mens frafaldet for øvrige grupper varierer op til 68 pct. for elever med somalisk baggrund.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Det er oplagt at folkeskolen må blive langt bedre til at sikre, at alle unge har forudsætninger for at kunne gå videre i uddannelsessystemet. Kursændringen i folkeskolen tager desværre tid, og ind til nu har vi kun set små tegn på en bedre skole.

Indtil da handler det om, at unge med indvandrerbaggrund bliver rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse, inden de starter. Her har kommunerne et særligt ansvar i forhold til at sikre, at unge gennem 10. klasse, produktionsskoler og EGU m.m. opnår de manglende kompetencer.

I Danmark oprettes der i år 33.000 praktikpladser, hvilket i lyset af den svære økonomiske krise er et meget højt antal, som mange elever med etnisk baggrund også har gavn af.

Elever, der ikke aktuelt har en praktikplads, kan gøre deres uddannelse færdig i skolepraktik. Det gælder også unge med etnisk baggrund.

Erhvervsskolerne bør understøtte eleverne med at opbygge netværk til praktikvirksomhederne.

Opgaven er stor, men slet ikke håbløs.”

Uddannelse
17. januar 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser