Ja, der er plads til Kastrupsen

Af chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende den 17. januar 2012 spørger Jan Kastrupsen, Svendborg, der søger en praktikplads som tømrer, om der er plads til ham?

Svaret er JA!

Virksomhederne har i 2011 oprettet 33.000 nye praktikpladser i Danmark. Tallet skal ses i lyset af, at der er økonomisk krise i samfundet, hvor virksomhederne har været nødsaget til at fyre gode medarbejdere, fordi ordrebogen er tom. På trods heraf ligger vi i dag på et højt niveau for nye praktikpladser sammenlignet med 90’erne og 00’erne. Det er vi meget tilfredse med, fordi det viser, at virksomheder gør alt for at skabe plads til eleverne.

Nogle elever som Jan Kastrupsen har ikke en praktikplads i øjeblikket. Det skyldes først og fremmest den økonomiske krise, for virksomhederne gerne vil have elever. Men det er en forudsætning, at de har arbejdsopgaver til eleverne – vel at mærke arbejde, der er relevant for uddannelsen, så eleverne lærer det, de skal for at få deres svendebrev. Når ordrebogen er tom, medarbejdere er blevet opsagt og kassekreditten er blevet begrænset af banken, holder virksomhederne igen med at ansætte elever. Det mærker eleverne på erhvervsskolerne.

Vi har derfor i Danmark en uddannelsesgaranti, der gør, at Jan og hans kammerater uden praktikplads kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik. Der er på nogle uddannelser en begrænsning, fordi vi ikke vil uddanne flere elever, end der er behov for. I skolepraktik lærer eleverne fagligt helt det samme som i praktikvirksomhed.

Hertil kommer, at de fleste elever i skolepraktik slutter deres uddannelse i virksomhedspraktik. Inden de bliver færdige, når de altså at opleve, hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads med chef og kollegaer.

Elever, der ikke har været i praktik i en virksomhed under hele uddannelsen, bliver altså fuldt ud kvalificeret til at få et job efter uddannelsen.

Arbejdsgiverne i Danmark kan ikke garantere, at alle elever får en praktikplads i en virksomhed, fordi praktikpladser styres af, hvordan samfundets økonomi har det. Vi glæder os derfor over, at skolepraktikken giver plads til alle, også Jan Kastrupsen.

Bragt i Fyens Stiftstidende 19. januar 2012