Over 7.000 helt unge er ikke i gang

Alle 15-17-årige burde være i gang. Men der er alligevel forbavsende mange helt unge, der ikke er i gang med uddannelse eller er i beskæftigelse

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort statistik for perioden januar til november 2011, der viser, at langt de fleste 15-17-årige er i gang med en ordinær uddannelsesaktivitet – det vil sige grundskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

Ud af en gruppe på ca. 215.000 unge mellem 15 og 17 år er hovedparten, dvs. i gennemsnit 93 pct., alle i gang med en ordinær uddannelsesaktivitet.

Halvdelen af de unge, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse, er i gang med andre forberedende aktiviteter. Det kan eksempelvis være aktiviteter som ungdomsskole og produktionsskole.

Tilbage er 7.200 unge, svarende til 3 pct. af alle 15-17-årige fra januar til november 2011, der hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller anden forberedende aktivitet.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Selv om langt størstedelen af de 15-17-årige er i gang, så er det ikke godt nok, at 7.000 ikke er i gang. Jo længere væk fra uddannelsessystemet eller et job man kommer, jo sværere bliver det at komme tilbage senere. Derfor er det bekymrende, at over 7.000 15-17-årige ikke er i gang med noget. Der er således al mulig grund til at forbedre indsatsen i kommunerne fremover, så alle 15-17-årige laver noget fornuftigt.”

Mere viden

Ungedatabasen

Ungedatabasen er en aktuel status for, om unge er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller uddannelsesrettede aktiviteter. Tallene opgøres ved udgangen af hver måned. Der er en række særlige forhold ved statistikken, herunder at den ikke baseret på årgange af unge, men på den aktuelle population i en aldersgruppe, her 15-17-årige.

Ungedatabasen blev etableret den 1. januar 2011 som led i Ungepakke II og er et fælles datagrundlag mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Beskæftigelsesministeriet om uddannelses- og beskæftigelsesstatus for unge mellem 15 og 30 år. Statistikken viser dog på nuværende tidspunkt udelukkende den aktuelle uddannelses- og beskæftigelsesstatus for 15-17-årige siden januar 2011. På et senere tidspunkt, vil det også være muligt at se statistik for de øvrige aldersgrupper.

Statistikken viser følgende oplysninger for unge 15-17-årige (månedsvis):

- Antal unge, der er i gang med en ordinær uddannelse (grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser)

- Antal unge, der er i gang med forskellige forberedende aktiviteter mv.

- Antal unge, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse mv.

Ungepakke II

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 en aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II). Aftalen indeholder en lang række initiativer, som skal bringe flere unge i job og uddannelse.

Formålet var, at alle unge skulle være i gang med uddannelsesaktivitet eller beskæftigelse.

Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område:

- Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser)

- 1.500 ekstra skolepraktikpladser

- 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner

- 200 ekstra praktikpladser i staten

- Alle 15-17-årige skal være i uddannelse, beskæftigelse mv. og kommunerne skal følge op herpå

- Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, skal have vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse

- Målrettet vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne mhp. fastholdelse

- Kommunale tilbud for 15-17-årige

- Kommunerne skal have større frihed i organiseringen af vejledningsindsatsen

- Etablering af e-vejledning

- Etablering af ungedatabase

- Mulighed for 10. klasse på erhvervsskoler

- Omlægning af gennemførelsesvejledningen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Ungepakken indeholder - på Beskæftigelsesministeriets område:

- Aktiv indsats til unge

- Mentorordning

- Strakstilbud 18-19-årige på kontanthjælp have et, så snart de træder ind af døren til jobcentret

- Jobcentrene fat i alle ledige under 30 år, som hænger fast i ledighed

- Tidlig indsats for nyuddannede akademikere.

- Udvidet mentorordning

- Jobrettet udslusning af unge fra fængsler

- Task force med specialviden om unge

- Fritidsjob til unge

- Forslagene i Ungepakke II blev iværksat og implementeret i løbet af 2010 og er alle i kraft fra januar 2011

- Ungepakken evalueres i 2012

Uddannelse
23. januar 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Link til ungedatabase