DA støtter OECD’s krav om reformer og udgiftsstyring

Den danske vækst skal øges gennem reformer, der øger arbejdsstyrken, og kommunerne skal tvinges til at overholde budgetterne, er nogle af OECD’s forslag.

OECD har i dag offentliggjort rapporten "Economic Survey" om Danmarks økonomiske situation. OECD peger bl.a. på:

  • Den danske produktivitet er for lav og skal forbedres bl.a. gennem øget konkurrence om offentlige opgaver
  • Konkurrenceevnen er forværret
  • De offentlige udgifter skal under kontrol
  • Der skal gøres en større indsats for, at færre kommer på sygedagpenge og førtidspension
  • Fleksjobordningen bør reformeres

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Vi er enige med OECD i deres grundsyn på dansk økonomi.

Den danske vækst skal øges markant, og det gøres bedst ved at øge arbejdsstyrken via reformer. Som OECD gør opmærksom på, så har Danmark allerede langt flere i den arbejdsdygtige alder på ordninger som førtidspension end gennemsnittet i OECD. Vi er også enige i, at fleksjobordningen bør genovervejes, så den bliver mindre generøs og mere målrettet.

Desuden har kommunerne nærmest systematisk år efter år brugt flere penge, end de har fået ind. De offentlige udgifter må under kontrol, og OECD’s forslag om at indføre udgiftslofter og fortsætte sanktionerne mod kommunerne er helt nødvendigt.”

Arbejdsmarked
26. januar 2012
KONTAKT
LINKS
OECD's Economic Survey Denmark 2012