2011 blev et flot praktikpladsår

På trods af økonomisk krise er 2011 et overraskende godt praktikår for eleverne på erhvervsskolerne

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der blev indgået 33.000 uddannelsesaftaler i 2011. Det er kun 4.000 færre aftaler end under højkonjunkturen i 2007.

Når praktikpladstallene på Social- og sundhedsuddannelserne tælles med, bliver det til 48.000 uddannelsesaftaler.

8.500 elever søger praktikplads. Det er 18 pct. flere end i 2010.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”33.000 nye praktikpladsaftaler i 2011 er en fornøjelse og langt over forventning, fordi virksomhederne har haft færre opgaver at sætte nye elever i gang med. Når ordrebogen er tynd, ligger det ikke lige for at ansætte nye elever, men på trods heraf har mange virksomheder taget en lærling. I lyset af den økonomiske krise kunne praktikpladssituationen være langt værre – som i de magre år fra 1997-2004.

Til gengæld vækker stigningen i antallet af praktikpladssøgende elever bekymring. Der bliver i øjeblikket optaget alt for mange elever i praktikpladskøen. Mange af disse elever har hverken de nødvendige kompetencer til at få en praktikplads eller har tilstrækkelig motivation til at søge de ledige praktikpladser, der findes på andre uddannelsesområder. Eleverne vælger heller ikke at gå i skolepraktik, selv om muligheden herfor er åben.

Praktikpladsbalancen bør genoprettes. Der bør laves nye regler for at blive registreret som praktikpladssøgende, så alene mobile og motiverede optager plads i køen. Gennem opstilling af adgangskrav til erhvervsuddannelserne bør det også sikres, at eleverne har de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at kunne blive ansat som elev på en virksomhed.”

Uddannelse
8. februar 2012
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­statistikken