Arbejdsmarkedsrapport 2011

Rapporten [PDF]

Indhold

  • Sammenfatning [PDF]
  • Kap. 1: Arbejdskraft, velstand og den offentlige sektor [PDF]
  • Kap. 2: Den offentlige sektor i profil [PDF]
  • Kap. 3: Stram udgiftsstyring og øget effektivitet i den offentlige sektor [PDF]
  • Kap. 4: Offentlige overenskomster – mere central styring end lokalt råderum [PDF]
  • Kap. 5: Arbejdsmarkedet i tal [PDF]

Resumé

Danmark har verdens største offentlige sektor, og den fylder mere og mere af samfundsøkonomien. Den måde, den offentlige sektor er indrettet på, er ikke langtidsholdbar. En gennemsnitsdansker modtager igennem sit liv flere penge fra den offentlige sektor, end personen betaler tilbage.

En så stor offentlig sektor hæmmer væksten i den private sektor, fordi det høje skattetryk i for lille grad tilskynder til at arbejde og gøre en ekstra indsats. Samtidig er der mange offentligt ansatte og personer i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomst. Det gør det sværere for private virksomheder at rekruttere den nødvendige arbejdskraft .

Fremtidens økonomiske udfordringer bliver forstærket af, at den demografi ske udvikling modarbejder os i de kommende år. De erhvervsaktive skal forsørge betydeligt flere ældre. En nytænkning af den offentlige sektor skal bidrage til fundamentet for fremtidig velstand og velfærd og dermed sikre, at Danmark også fremover er et af verdens rigeste lande.

Arbejdsmarkedsrapport 2011 sætter fokus på de grundlæggende problemer i den offentlige sektor og peger på områder, hvor der er potentiale for at mindske udgifterne, modernisere overenskomsterne og effektivisere, så der kan frigives arbejdskraft til de private virksomheder.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag. Prisen for ikke-medlemmer er 152 kr. ekskl. ekspedition, porto og moms.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Lotte Katrine Ravn
33 38 94 80
lkr@da.dk
Publiceret:
13. februar 2012
LINKS
Baggrundsnotater fra DREAM