Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. februar 2012 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

Indberetning til FerieKonto m.v.

DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger anvendes til at effektivisere den offentlige forvaltning og nedbringe virksomhedernes administrative byrder, så længe de opfylder disse formål.

Erstatningsferie ved sygemeldinger i ferie

DA er uenig med regeringen i, at der skal ske ændringer i den danske ferielov om erstatningsferie ved sygemeldinger, der afgives i ferien på grundlag af en afgørelse ved EU-Domstolen.

DA kan dog støtte den lovmodel, som regeringen foreslår.

Regeringen skal arbejde for ændring af EU-direktivet

Efter DA’s opfattelse skal regeringen fremover arbejde for, at arbejdstidsdirektivets art. 7 ændres således, at bestemmelsen i EU-retten alene nævner et helt overordnet princip, som medlemsstaterne suverænt selv udfylder.

Efter DA’s vurdering har dette også været den oprindelige mening med bestemmelsen. Det er således helt uden proportioner, at denne enkelte, generelle bestemmelse i arbejdstidsdirektivet i EU-Domstolens optik skal bære et helt nationalt feriesystem.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
17. februar 2012