BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2011

  • Fortsat fald i beskæftigelsen på DA-området
  • Største fald inden for fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv

Beskæftigelsen på DA-området faldt 2,0 pct. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Faldet i beskæftigelsen er således tiltaget i forhold til den udvikling, der er rapporteret om i BeskæftigelsesIndikatoren i de seneste kvartaler i 2011. For DA-området under ét har BeskæftigelsesIndikatoren haft negativt fortegn i de seneste 15 kvartaler.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 2,4 pct. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011, jf. figuren nedenfor. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 0,6 pct. over samme periode. Inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen med 2,2 pct. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Størst var faldet i Region Sjælland, hvor beskæftigelsen faldt 2,8 pct. fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. I Region Syddanmark var faldet på 1,6 pct., i Region Midtjylland på 1,4 pct., i Region Nordjylland 1,3 pct., mens beskæftigelsen i Region Hovedstaden faldt med 0,2 pct. i perioden.

I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2010 og 4. kvartal 2011, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. februar 2012
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig udgaveDokumentation