Reformtid for førtidspension og fleksjob

Nyt reformforslag går i den rigtige vej, men ambitionsniveauet er ikke højt nok.

Reformerne har som den røde tråd, at ingen under 40 år skal parkeres permanent på offentlig forsørgelse og at både arbejdsgiverne, medarbejderne og kommunerne skal lægge sig i selen for at løse problemerne uden at trække på permanente støtteordninger.

I øjeblikket er hver tiende i den arbejdsdygtige alder førtidspensionist eller i fleksjob – en voldsom vækst over de seneste ti år.

  • Unge under 40 år skal fremover tilbydes et ressourceforløb i stedet for førtidspension.
  • Fleksjob ordningen lægges helt om, så tilskuddet bliver større til personer med ringe erhvervsevne og mindre til personer med større egen indtjeningsevne. Fremover vil det offentlige tilskud stoppe, når medarbejderen i fleksjob selv kan tjene ca. 35.000 om måneden.

Unge under 40 år kan kun få tilkendt fleksjob i fem år – med mulighed for forlængelse.

Underdirektør Erik Simonsen:

”De nuværende ordninger for fleksjob og førtidspension er løbet af sporet. Der er brug for omfattende reformer, hvis Danmark skal kunne skabe vækst og beskæftigelse.

Der er et stærkt behov for at få stoppet afvandringen fra arbejdsmarkedet. Regeringens udspil er overordnet set fornuftigt, men det er tvivlsomt om det bidrager tilstrækkeligt til, at det samlede mål for reformer kan nås.

Oplægget bør suppleres med en klar og konkret målsætning om, at det samlede antal på fleksjob, førtidspension og de nye ressourceforløb bliver væsentligt mindre end i dag, og at de offentlige udgifter tilsvarende skal ned på et markant lavere niveau.”

Arbejdsmarked
28. februar 2012
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regeringens udspil til reform