Syge skal hurtigt tilbage på arbejdspladsen

Arbejde er ikke problemet, men en del af løsningen ved sygdom

Ny rapport fra SFI gør arbejdspladen til en vigtig medspiller, når det drejer sig om at få sygemeldte tilbage i arbejde igen.

SFI offentliggør i dag rapporten Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte. En litteraturoversigt. SFI peger bl.a. på:

Indsatser, der foregår på arbejdspladsen eller inddrager arbejdspladsen, har en positiv effekt.

Men der er også andre elementer i indsatsen over for sygemeldte, der har positiv effekt i forhold til at forkorte sygefraværsforløbet. Det drejer sig bl.a. om:

  • Tidlig indsats fra sundhedssystemet gerne kombineret med arbejdspladserne
  • Tværfaglig indsats og samarbejde
  • Tidlig indsats

Derimod ser det ikke ud til, at der er klar effekt af:

  • En indsats, der alene består af samtaler
  • Revalidering og hjælp til jobsøgning

Chefkonsulent Berit Toft Fihl

”Det er vigtigt, at bl.a. jobcentre i deres indsats fremover tænker målrettet i, hvordan de som tovholdere kan medvirke til, at sygemeldte kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Det kræver en professionel og tidlig dialog med arbejdspladsen.

Et mindre sygefravær er godt for den enkelte, samfundet, men også for virksomhederne, da udgifterne til sygdom i høj grad falder på virksomhederne.

Det er dog afgørende at holde fast i, at virksomhederne er arbejdspladser. Virksomheder er ikke eksperter i sygdomme og kan på ingen måde overtage myndighedernes ansvar for at bringe syge tilbage til job.”

Mere viden

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen og baserer sig på et litteraturstudie med de vigtigste resultater fra danske og internationale undersøgelser af beskæftigelseseffekten af beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte.

Undersøgelsen omfatter typisk beskæftigede. Undersøgelsen kan ikke bruges til at vurderer, hvilke indsatser, der er de mest udbredte.

Arbejdsmarked
29. februar 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnRapport: Effekter af den beskæftige­lsesrettede indsats for sygemeldte