KonfliktStatistik 4. kvartal 2011

  • Laveste konfliktomfang i statistikkens historie

I 4. kvartal 2011 var der 22 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.038 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 57,8 personer og var af 1,0 dags varighed. Konfliktomfanget for et 4. kvartal var dermed det laveste i statistikkens 20-årige levetid.

I 2011 var der samlet 260 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 11.264 tabte arbejdsdage til følge. Konfliktomfanget har ikke ligget lavere i noget andet år siden 1991.

Der var 8 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2011, hvilket svarer til lidt over en tredjedel af det samlede antal arbejdsstandsninger.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2008.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2011 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. marts 2012
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave