400.000 med helbredsproblemer er i arbejde

Længerevarende helbredsproblemer eller handicap er ingen hindring for at komme i job. Det er allerede lykkedes for 400.000.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort en undersøgelse, der viser, at 413.000 medarbejdere har længerevarende helbredsproblemer eller handicap.

Undersøgelsen er et tema i arbejdskraftundersøgelsen, som er det danske bidrag til en fælleseuropæisk undersøgelse af beskæftigelse for handicappede. Tal for de øvrige europæiske lande vil først foreligge senere på året.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at lidt flere end hver anden person med handicap eller længerevarende helbredsproblemer er i beskæftigelse. Hver femte i beskæftigelse har mere end ét helbredsproblem.

Underdirektør Erik Simonsen:

Danmarks Statistiks undersøgelse bekræfter endnu engang, at virksomhederne frivilligt evner at integrere et meget stort antal mennesker med helbredsproblemer. Langt de fleste er ansat uden nogen form for offentligt tilskud, og således også ansat på lige vilkår med alle andre medarbejdere. Det er den bedst tænkelige måde at sikre beskæftigelse til personer med helbredsproblemer.

Regeringen sigter mod, at en reform af førtidspension og fleksjob vil øge beskæftigelse med 2.300 personer i 2020. Det er meget få personer i forhold til de mange personer, der allerede er ansat på virksomhederne.

Virksomhedernes villighed til at ansætte personer med helbredsproblemer viser, at der er plads til en mere ambitiøs reform af fleksjob og førtidspension. Specielt taget i betragtning, at en reform af førtidspension og fleksjob først får effekt i løbet af en årrække.

Arbejdsmarked
29. februar 2012
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Danmarks Statistiks undersøgelse