Europæisk erhvervsliv: Mere vekseluddannelse i Europa

DA og BUSINESSEUROPE foreslår at unge i langt højere grad skal uddannes på virksomhederne - som det kendes i Danmark

På det sociale trepartstopmøde i dag i Bruxelles, hvor både Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksen deltog fra formandsskabslandet, fremlagde DA sammen med BUSINESSEUROPE en række konkrete forslag til, hvordan ungeledigheden kan nedbringes gennem uddannelsesreformer.

I dag er det ud over Danmark kun Tyskland, Østrig, Holland og Svejts, som har veludbyggede vekseluddannelser, hvor unge systematisk skifter mellem skole og oplæring på en virksomhed. Det er også lande med den laveste ungeledighed og ledighed generelt i Europa.

DA og LO har i længere tid arbejdet på at udbrede vekseluddannelserne, som en måde at få unge i beskæftigelse. Denne ungedagsorden er nu købt af både lønmodtagere og arbejdsgivere og EU cheferne i Europa.

Under det sociale trepartstopmøde, som ledes af Van Rompuy og Barosso deltog BUSINESSEUROPE, den europæiske fagbevægelse ETUC samt stats- og beskæftigelsesministrene fra Danmark, Cypern og Irland (trioformandskabslandene). Mødet fandt sted som optakt til det efterfølgende EU-topmøde.

Fra DA deltog adm. direktør Jørn Neergaard Larsen.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det bedste argument for vekseluddannelse og praktikforløb er, at vi kan se, at det virker. De lande, der bygger på at kombinere skoleuddannelse med uddannelse på virksomhederne, er også de lande, der har den laveste ledighed. Det er en god måde at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udvikler sig og at de unge får de kompetencer som virksomhederne efterspørger.

De unge får samtidig med deres uddannelse det første og afgørende fodfæste på arbejdsmarkedet.

Den store ungeledighed i mange EU-lande er et kæmpeproblem. Vi skader EU’s konkurrencekraft dobbelt, når en stor del af den generation, som skal sikre økonomien fremover, både holdes uden for produktionen og for den kompetence- og karriereopbygning, der følger af at have et job”.

Mere viden

Intervention by the Director General for the Danish Employers Confederation Jørn Neergaard Larsen at the 1. March 2012 Tripartite Summit by the Director General for the Danish Employers Confederation Jørn Neergaard Larsen at the 1. March 2012 Tripartite Summit

EU og internationalt
1. marts 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden