Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. februar 2012 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring om udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) tilkendegav allerede ved tankerne om etableringen af Ligebehandlingsnævnet, at DA ikke kunne støtte oprettelsen af nævnet. På baggrund af de erfaringer, der er gjort i den periode, som nævnet har eksisteret, er DA fortsat generelt skeptisk over for nævnet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
1. marts 2012