Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. marts 2012 svaret Skatteministeriet i sagen om lovforslag om arbejdsskadeafgiften.

Lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA er grundlæggende imod, at der etableres en arbejdsskadeafgift. Set i lyset af den generelle økonomiske situation, er det direkte forværrende for virksomhedernes konkurrenceevne at pålægge virksomhederne yderligere omkostninger.

Skatteministeriets lovforslag bærer præg af, at der i udarbejdelsen ikke er inddraget erfaringer og viden fra arbejdsskadesikringsområdet. Den foreslåede model forekommer at være en ren beskatning af arbejdskraft for virksomheder.

DA finder, at lovforslaget i realiteten er blottet for incitamenter og efterlader den enkelte virksomhed over for et afgiftskrav, der vil blive oplevet af virksomheder som vilkårlig og ubegrundet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
5. marts 2012