Fejl i Bureau of Labor Statistics opgørelse af medarbejderomkostninger for DK

  • Medarbejderomkostninger for Danmark undervurderet med ca. 30 kr.
  • Bør i stedet tages fra DA’s Internationale LønStatistik

DA er blevet opmærksom på, at der er fejl i Bureau of Labor Statistics (BLS) opgørelse af medarbejderomkostninger for Danmark. BLS har erkendt fejlen og er i dialog med Danmarks Statistik om en revideret opgørelse. BLS agter først at korrigere opgørelsen i forbindelse med næste ordinære udgivelse, som offentliggøres i december 2012.

Fejlen er problematisk, da brugerne må tro, at det danske løn- og medarbejderomkostningsniveau er lavere, end hvad der rent faktisk er tilfældet.

Hvis man sammenligner BLS’s opgørelse med andre kilder, bliver fejlen tydelig, jf. tabellen nedenfor.

For det første har BLS tilkendegivet over for DA, at de ved en misforståelse har ekskluderet lønmodtagernes eget bidrag til pension fra ”Pay for time worked”, hvorfor denne er omkring 10 kr. for lav.

For det andet har BLS beregnet ”Employer Social Insurance Expenditures and Labor-related Taxes” på baggrund af den andel, dette element udgør af de samlede medarbejderomkostninger ifølge Eurostats Labour Cost Survey 2008. Denne andel er dog for lav, og Danmarks Statistik er i gang med at beregne en ny andel, som formentlig vil blive offentliggjort i Eurostats databank ultimo marts 2012. Konsekvensen er, at dette element er omkring 20 kr. for lav.

De to fejl kombineret medfører, at BLS’ opgørelse af medarbejderomkostningerne for DK er ca. 30 kr. for lav i 2010 sammenlignet med andre kilder.

Også et problem for stigningstakter

Set over en længere periode ser fejlen ud til at variere over tid med en stigende tendens, jf. tabellen nedenfor. Fejlen vil således også påvirke stigningstakter beregnet på baggrund af niveauer for medarbejderomkostninger fra BLS.

Medarbejderomkostninger for DK bør tages fra DA's Internationale LønStatistik

DA anbefaler derfor, at brugerne anvender opgørelsen af de danske medarbejderomkostninger, som de er vist i DA’s Internationale LønStatistik (publikation) og i tabellen ovenfor, når der sammenlignes med andre lande i BLS’ statistik over Hourly Compensation Costs in Manufacturing.

Alternativt kan enten Eurostats eller Danmarks Statistiks opgørelse anvendes, dog med de begrænsninger, at førstnævnte ikke kan dekomponeres på lønelementer, og at sidstnævnte ikke forefindes for branchen fremstilling alene.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
8. marts 2012
LÆS MERE
Printvenlig udgave