Rapport: 95 pct. målsætning kørt af sporet

Statsrevisorernes og Rigsrevisionens anbefalinger bør omsættes til en redefinering af målsætning.

Der skal mere styring og kontrol til i Børne- og Undervisningsministeriet, hvis 95 pct. målsætning skal opnås. Det mener både Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, som nu ønsker en klarere styring af målsætningen. Børne- og Undervisningsministeren tager kritikken "til efterretning".

95 pct. målsætningen betyder, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal afslutte en uddannelse senest 2015. Målsætningen blev vedtaget i Folketinget i 2006, og der er brugt 7 mia. kr. for at opfylde målet. I dag afslutter 85 pct. en uddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det kan lyde som et paradoks, men hvis flest mulig skal have en uddannelse og kompetencer til arbejdsmarkedet, så skal fokus flyttes fra kvantitet til kvalitet. Mange af de problemer, vi har i uddannelsessystemet, kan føres tilbage til dårlig kvalitet i folkeskolen. Derfor giver det ingen mening blindt at styre efter, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. I dag er det ca. 85 procent, der opnår en ungdomsuddannelse, men det tal kunne være højere, hvis Folkeskolen levere kvalitetsuddannelse til alle.

En stor gruppe af unge under 30 år savner både kvalifikationer og motivationer til at tage en uddannelse. Så længe det er tilfældet, kommer vi til kort ved udelukkende at måle på kvantitet.

Modsat vil vi stå bedre, hvis vi også anerkender, at mange unge har valgt at tilegne sig kompetencer gennem beskæftigelse og forskellige uddannelsesforløb herhjemme og i udlandet, der ikke lige passer ind i den snævre uddannelsesdefinition.

Der er ingen grund til at bebrejde Børne- og Undervisningsministeriet for manglende styring. Problemet er de helt urealistiske krav om uddannelse til alle, selv om vi ved, at mange unge foretrækker at opbygge deres kompetencer og skabe selvforsørgelsesgrundlag på en anden måde end skole.”

Mere viden

Rigsrevisionens beretning

Statsrevisorernes bemærkninger

Uddannelse
16. marts 2012
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden