Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. marts 2012 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om forsøg inden for udfordringsretten

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 14. marts 2012 sendt et udkast til nye bestemmelser i forsøgsbekendtgørelsen, der udmønter beslutninger truffet om at give 4 kommuner tilladelse til at blive fritaget for regler som led i den såkaldte udfordringsret.

DA har ikke bemærkninger til den konkrete udmøntning i bekendtgørelsen af de trufne beslutninger.

Derimod finder DA det meget uheldigt, at Beskæftigelsesrådet ikke har fået forelagt ansøgningerne fra de berørte kommuner og på den måde kunne rådgive og afgive indstilling til beskæftigelsesministeren om konsekvenserne af regeludstedelse på det beskæftigelsespolitiske område af disse tiltag.

Efter DA’s opfattelse bidrager de 6 konkrete forslag til afvigelser af de landsdækkenderegler på beskæftigelsesområdet til en yderligere kompleksitet i regelsættet og en samtidig svækkelse af den nationale beskæftigelsespolitik.

Det bidrager f.eks. til en mere kompleks og uoverskuelig styring af beskæftigelsesindsatsen, at beskæftigelsesministeren med den ene hånd udmelder landsdækkende mål som prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen samtidig med, at ministeren med den anden hånd fritager enkeltkommuner for i beskæftigelsesplanerne at fastsætte konkrete mål for disse prioriteringer.

Det virker samtidig forhastet, at der iværksættes forsøg med at ophæve kravet om, at en særskilt del af kommunens forvaltning skal stå for beskæftigelsesindsatsen, kort tid inden der forventes at foreligge resultater af en undersøgelse om betydning af disse regler.

Med resultaterne fra denne undersøgelse kunne der være tilrettelagt et forsøg, hvor det på forhånd var klart, hvilke typer af ændringer i organiseringen, man ønskede at teste betydningen af.

Det er ligeledes DA’s opfattelse, at de omfattende forsøg igangsættes uden et klart blik for, hvorledes effekterne på beskæftigelsesindsatsen af de foreslåede forsøg skal evalueres.

Hvilken betydning har det f.eks. på afgangsraten fra ledighed, at udvalgte kommuner mere frit kan tilrettelægge kontaktforløbet?

Så vidt DA er bekendt, kan et sådant spørgsmål ikke besvares, bl.a. fordi der i forsøgene ikke er indtænkt præcise kontrolgrupper, så effekten kan dokumenteres.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
26. marts 2012